За това престъпление Районен съд – Козлодуй е наложил ефективно наказание от 3 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ на С. Б., което той ще трябва да изтърпи при първоначален „общ“ режим. Наказанието на В. Й. за това престъпление е 2 години и 8 месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага за срок от 5 години. Въззивното дело в Окръжен съд – Враца е образувано след подадена жалба от подсъдимия С. Б. и неговата защита срещу присъдата на Районен съд – Козлодуй.

Другият подсъдим – В. Й. – не е обжалвал присъдата. Със своето решение Врачанският окръжен съд е потвърдил наложеното наказание от първоинстанционния съд на С. Б., като го е счел за отмерено по вид и справедливо по размер, което прави възражението на защитата на подсъдимия неоснователно.

Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.