Градоначалникът Иван Аспарухов представи на кметовете и кметските наместници двамата нови техни колеги – Валентина Мишева на селоЛик и Яничка Бебева на Боденец.

Кметът на общината подчерта, че актуализация на цените на строителните обекти няма да има и запозна присъстващите основните обекти, в които ще бъдат извършени ремонтни дейности по капиталовите разходи, заложените за реконструкция улици в селата.

Това са „Мир” в Игнатица, „Искър” – в Брусен, „Слави Евтимов” –Типченица, „Еделвайс” и „Пирин”във Върбешница, ”Г. Димитров” в Дърманци, „Тотка Илиева –Роза” в Руска Бела, „В.Левски” в Царевец, „Г. Димитров” в Г. Кремена, „Ив. Григоров” в Ребърково, „Хр.Ботев” в Ослен Криводол, „Д. Тодоров” в Д.Кремена, „Божур” в Моравица, „Ален мак” – Лик, „Св.св. Кирил и Методий” в Люти дол, „Ст. планина” в Люти брод, „Д. Благоев” в Зверино и площада в Очин дол.

Аспарухов запозна местните управници с разпределението на целевата субсидия от МС в размер на 513 800 лв. От тях ще има интервенция в селата Дърманци, Старо село, Горна Кремена, Крета, Зверино и ул. „Хр. Ботев” в Мездра и междублоковото пространство на общежитията на бившето „Станке Димитров”, респективно „Сънитекс”. Той подчерта, че там бъде по-сложно, тъй като целият този квартал се води на наследниците на „Сънитекс”

Включени са също „ Дружба” в Ст. село, „Баба Тонка” в Г. Кремена и „Л. Димитрова” в Игнатица и пет малки улици извън водния цикъл.в Мездра.

Кметът допълни, че по постановлението са предвидени ремонти на улиците: „Станке Димитров“ – Люти брод, „Васил Коларов“ – Лик, „Иван Йончев“ – Типченица, „Георги Димитров“ – Моравица, „Стара планина“ – Крапец, „Незабравка“ – Ребърково, „Христо Ботев“ – Долна Кремена, „Христо Михайлов“ – Горна Бешовица, „Заводска“ – Зли дол и „Васил Левски“ – Царевец и пътят от Младежки еколагер до местността „Пресветица” в Очин дол.

По втората важна тема на срещата - осигуряването на дърва за огрев на населението, Иван Аспарухов обърна внимание, че му предстои среща с министъра на земеделието и горите, на която ще бъдат обсъдени различни варианти за осигуряване на дърва за населението. Всички кметове и кметски наместници бяха категорични, че тази година няма да се правят дълги списъци за дърва, както до сега, а само на най-крайно нуждаещите се. Уточнено бе, че в рамките на регулацията на населеното място кметовете имат право да издават разрешителни за извършване на сеч и да се разпореждат с добития дървен материал.

Кметът обърна внимание на кметовете да проверят програмите си, за да може да се вземат мерки, ако възникне нещо извънредно.