Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен избора, напомнят от Касата. Пациентите, които са направили нов избор на личен лекар, му представят извлечение от медицинската документация, която се съхранява при предишния личен лекар.

Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, недоволство от качеството на медицинското обслужване и др.

Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината - в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.