Смяна на личен лекар е възможна в периодите 1 юни - 30 юни и 1 декември - 31 декември, както и по всяко време на годината, ако е прекратен договорът между лекаря и здравната каса или пациентът сменя настоящия си адрес.

Формуляр за избор на общопрактикуващ лекар може да се изтегли от сайта на НЗОК, в рубриката „За граждани“, а информация за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, е публикувана в рубриката „Електронни услуги“ - „Търсене на договорни партньори и дейности“ - „Общопрактикуващи лекари“.

Смяната на личен лекар и избор на нов може да се осъществи и онлайн, само при наличие на персонален електронен подпис.

При смяна на общопрактикуващия лекар не се изисква пациентът да уведомява досегашния си личен лекар.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Ако здравноосигурителните права са прекъснати, трябва да се платят всички задължения за здравно осигуряване за последните пет години, за да бъдат възстановени правата.

Десислава Пеева/БТА