Близо 15 000 еднодневни трудови договори са регистрирани от началото на годината досега в Главна инспекция по труда за наемане на работна ръка в селското стопанство, макар че активният земеделски сезон все още не е стартирал, информират от изпълнителната агенция. Най-много договори са заверени в обработката на лозя - близо 8000 и на праскови и ябълки - по около 1 200. През 2015 г само за половин сезон, бяха регистрирани 81 000 образци от 1004 земеделски производители. Толкова се очакваше да бъдат регистрирани за целия сезон. Върнати са едва 8 876 неизползвани еднодневни договора.

Те бяха въведени с промяна в законодателството от юли 2015-та и могат да бъдат използвани от регистрирани земеделски стопани за наемане на неквалифицирана работна ръка за ръчна обработка и прибиране на земеделска продукция от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Новите договори предоставят редица облекчения както за работодателите, на които не се налага да оформят трудови книжки и други документи за прекратяване на трудовото правоотношение, така и за наетите лица, които не губят права на социално подпомагане и обезщетение за безработица. Новите договори позволяват и по-голяма мобилност на работната сила в селското стопанство.