Главна инспекция по труда започва масирани проверки в селското стопанство, които ще стартират от 1 юни. Приоритет при проверките ще бъде контролът по спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието на писмен трудов договор при полагането на труд.

Въведеният през 2015 г. еднодневен трудов договор е само един от вариантите за легализиране на трудовите правоотношения в сектора. Селското стопанство е сектор, който ежегодно подлежи на засилен контрол, предупреди Румен Младенов, директор на Инспекцията по труда във Враца.

Резултатите от проверките показват, че този сектор е рисков по отношение на прилагането на нерегламентирани практики при възникването на трудовите правоотношения, както и при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

През 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения. При 122 от констатираните нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор. За сравнение: през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения - 7700, от които 104 са били свързани с нерегламентирано полагане на труд .