Слово за живота и делото на акад. Сава Гановски произнесе неговият племенник о. р. ген. Иван Тоновски. По повод кръглата годишнина беше представена мултимедийна презентация, озаглавена "Сава Ганвски -посветен на Отечеството, отдаден на науката”. Празнична програма изнесе Женската певческа група "Детелини” при местното читалище.

"Животът и дейността на Сава Гановски са пример за всеотдаен и всеобхватен труд в полза на обществото и човека, подчерта в словото си ген. Тоновски. Неговата любов към науката, образованието и културата е безгранична и той утвърждава ключовата им роля за бъдещото развитие на България, Европа и света."

Сава Гановски е български философ, педагог, психолог и общественик. Роден е на 1 март 1897 г. в с. Кунино, Врачанско. През 30-те и първата половина на 40-те години на миналия век той става един от водещите марксистки философи у нас, а след 9.IX.1944 г. заема редица ръководни постове, между които председател на Комитета за наука, изкуство и култура (1949-1952), заместник-председател на Българската академия на науките (1957-1959) и председател на Народното събрание (1965-1971).

Бил е също председател на Съюза на народните читалища (1950-1957), на Българското философско дружество (от 1958 г.) и на Дружеството на психолозите (от 1969 г.), дългогодишен директор е на Института по педагогика (1859-1967) и на Института по философия при БАН (1977-1988), член на ЦК на БКП.

През 1930 г., по време на престоя си в Съветския съюз, става професор, а през 1952 г. - академик.

Носител е на редица държавни отличия: лауреат на Димитровска награда (1950), Народен деятел на науката (1963), Герой на социалистическия труд (1963), Герой на Народна република България (1967) и на пет ордена "Георги Димитров".

Умира на 24 април 1993 г. в София.

Текст и снимки: Карина Вутова