Вълчев обясни, че благодарение на Механизма 1100 екипа са обходилите над 200 000 адреса, като тази година в училище са върнати 22 хиляди деца. Въпреки това има около 2 хиляди, които са отпаднали повторно от образователната система. Вълчев обясни, че от всички 200 000 близо 70% са в чужбина и не са регистрирани в нито една образователна система. Също така, от всички обходени адреси 10 хиляди са открити в България, но въпреки това не са се върнали в училище. Други 17 хиляди не са открити и няма информация къде се намират, но все пак в един момент се поява информация за тях.

Като друг проблем Вълчев открои факта, че има много деца, които са записани в образователната система, но те са определени като рискови – имат голям брой натрупани отсъствия, с ниски образователни резултати са, или има информация, че родители има нямат добро отношение им тях.

След срещата зам.-министърът на образованието Деница Сачева обясни, че по предложение на министър Вълчев по време на Европредседателството е иницииран дебат с министрите на държавите членки относно децата в движение и следват своите родители. „Беше приет текст за обмен на информация за държавите по отношение на децата, които се движат с родителите си. На първо време сме провели разговори с Германия за стартиране на пилотен проект.“, заяви тя. Благодарение на проекта двете държави ще обменят информация относно децата, които са обучат там. Интерес за сътрудничество има и от страна на Португалия, Испания и Полша.

Източник: monitor.bg