Тази година, общинска администрация е обявила 6 позиции, за които могат да кандидатстват на електронната страница на организацията. В инициативата могат да участват ученици и студенти, като желаещите да се включат трябва да подадат своя автобиография и мотивационно писмо на сайта http://www.mfd.jabulgaria.org/

„Мениджър за един ден” е едно от най-значимите събития на JA Bulgaria. Целта му е да даде начало на кариерната ориентация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години, запознавайки ги с реалната работа в компании и организации в рамките на един ден.