"Радвам се, че сте тук и днес сте част от екипа на Областна администрация - Враца. Надявам се инициативата "Мениджър за един ден“ да бъде полезна за Вас и да Ви ориентира в сферата, в която желаете да се реализирате“, сподели областният управител Малина Николова и им пожела успех.

Младежите се включиха в работния процес на администрацията и участваха в заседание на експертната комисия по определяне на представители на работодателските организации в Обществените съвети към професионалните училища, като представиха възгледите си и чуха различни мнения.

"За мен е от особен интерес да участвам в инициативата, тъй като чрез нея успях да се запозная с отговорностите и важността на решенията, които взима областният управител. Смятам, че институцията, изградила един работещ и отговорен екип, утвърждава политиките на държавата и се вслушва в мнението на младите хора в името на тяхното добро бъдеще и реализация“, обобщи Кристина Виделова, възпитаник на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство.

В края на работния ден областният управител Малина Николова връчи на учениците сертификати за участието им в националната инициатива.