Средно за страната за едно свободно работно място се конкурират по 9 безработни.

Данните сочат, че най-висока е безработицата във Видин - 16,5 на сто, а най-ниска в София-град - 4,4 процента.

Главният експерт "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова коментира, че през месец май има тенденция за намаление на безработицата спрямо април, която се дължи основно на сезонната заетост: "След стартирането на селскостопанските и горските дейности наблюдаваме по-голяма заетост на работници в този икономически сектор. На второ място това е икономическият сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", където се наблюдава съживяване, на трето място и подкрепящата мярка 60/40, но въпреки това продължава притеснението, че пазарът на труда все още е свит".

През май продължава освобождаването на кадри от преработващата промишленост, следвана от търговията, отбелязва БНР.