В съдебната зала двете страни се явиха навреме, като очакванията, че представител на културното министерство ще бъде Ралица Байзатова - Главен експерт в Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" на културното ведомство, се оправдаха.

След като съдия Пенка Петрова изиска необходимата акредитация от представителя на министерството, даде ход на делото. Защитата на ищеца, адвокат Любен Прокопиев, внесе допълнителна декларация от учителите в професионалната гимназия, членове на КТ "Подкрепа" и писмо от проф. д-р Еленко Томов, преподавател в Националната художествена академия, с молба да бъдат приети като доказателства за авторитета и професионализма на Стефанов. Адвокатът поясни, че в наказателното постановление липсва професионална оценка за личността и дейността на доверителя му, поради което представя тези два документа допълнително.

От своя страна, ответникът отхвърли молбата с мотив, че тези документи не са им предоставени и са несъотносими с характера на съдебния процес. Представителят на министерството Ралица Байзатова също възрази срещу приемането на тези документи, тъй като наложената наказателна мярка не оспорва професионалните и личностните качества на ищеца.


Междувременно и двете спорещи страни бяха довели свидетели, но в последния момент се оказа, че единият от свидетелите на културното ведомство, по неизвестни причини не се е явил. Това предизвика разногласия от страна на двамата адвокати, които настояха за различно решение от страна на съда.

Защитата на бившия директор предложи да бъдат разпитани присъстващите в момента свидетели, за да не се протака делото, но ответната страна настоя за едновременно изслушване на всички свидетели.

Този ход явно подсказва за опита на министерството да отлага и протака делото. Въпреки това, защита на ищеца прие предложението за изслушване на петимата свидетели едновременно.

След като изслуша и двете страни, съдия Петрова постанови, че приема доказателствата по делото и приложеното становище на третото лице, в случая Министерство на културата, свързано с наложеното наказание по чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда, "дисциплинарно уволнение", както и доказателствата по исковата молба на ищеца, съгласно чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2, за възстановяване на работа.

С постигнатото двустранно споразумение за едновременното изслушване на свидетелите, съдът отложи делото и насрочи нова дата на процеса - 27 юли.