Най-много средства - 3 483,74 лв., ще бъдат отпуснати на НЧ „Просвета 1925“ – Мездра. Читалищата по селата ще получат финансиране в размер от 1 255 лв. до 1 395 лв.

Списък с одобрените читалища по селата:

 • НЧ „Искър-2004“ - Злидол с 1 394,99 лв.;
 • НЧ „Просвета-1923“ - Боденец с 1 394,76 лв.;
 • НЧ „Наука-1919“ - Лик с 1 394,75 лв.;
 • НЧ „Подем-1928“ - Руска Бела с 1 394,71 лв.;
 • НЧ „Съзнание-1899“ - Типченица с 1 394,19 лв.;
 • НЧ „Просвета-1897“ - Долна Кремена с 1 391,28 лв.;
 • НЧ „Колката-1925“ - Лютиброд с 1 388,86 лв.;
 • НЧ „Подем-1926“ - Дърманци с 1 388,30 лв.;
 • НЧ „Просвета-1928“ - Царевец с 1 382,26 лв.;
 • НЧ „Светлина-2007“ - Крапец с 1 347,15 лв.;
 • НЧ „Просвета-1929“ - Оселна с 1 316,42 лв.;
 • НЧ „Просвета-1925“ - Ребърково с 1 308,80 лв.;
 • НЧ „Факел-1926“ - Зверино с 1 254,46 лв.;

Проектното предложение на НЧ „Светлина-1926“ в село Моравица не е одобрено за финансиране, тъй като не отговаря на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програмата.

Книгите подбрани в проекта са съобразени с интересите и потребностите на читателите – художествена литература за възрастни, художествена литература за деца и юноши. 20% от новите книги ще са на български автори. В списъка на библиотеките присъстват енциклопедии за деца и книги за самообучение и практика, хуманитарни науки и др.