Крепостта се намира в квартал „Калето” и представлява римски кастел с обща дължина на крепостната стена от около 200 м. и площ от 4 хектара. Според исторически източници укреплението датира от началото на 2 век. Смята се, че е имало речно пристанище, обслужващо военния флот и търговските кораби.

От досегашните проучвания на кастела, започнали през 80-те години на миналия век, е известно, че античната крепост е загинала през втората половина или края на 6 век сл.Хр., но по време на Първата българска държава тя отново е заселена.

През 2023 г. при археологическо проучване на „Алмус” беше намерен бронзов нагръден кръст – енколпиан, на около 1100 години от времето на управление на цар Симеон Велики.