Държавният обвинител е поощрен по предложение на изпълняващия функциите административен ръководител на Окръжната прокуратура във Враца Бисер Кирилов. Отличието се дава заради проявен висок професионализъм при провеждане и наблюдение на досъдебното производство и проведеното съдебно следствие в Окръжния съд за убийството на 18-годишната Андреа Руменова от село Галиче.

В предложението е посочено, че досъдебното производство е проведено в изключително кратки срокове, въпреки големия обем проведени процесуално следствени действия, като е приключило за по-малко от пет месеца.

Уточнено е, че събирането и закрепването на достатъчно по брой и тежест доказателства са довели до разкриване на обективната истина и са дали възможност на Окръжния съд във Враца да вземе решение по вътрешно убеждение и да се произнесе по единствения възможен начин, като подсъдимият Аксел Олеков бе признат за виновен по всички обвинения.