Врачанските творци Върбан Велчев, Мариела Ценова и Ботьо Гарвански прочетоха едни от най-популярните стихове на световния автор Робърт Бърнс - „ В цъфналата ръж”, „Финдли”, „Девойката, която ми постла легло”, „Ана”, „Старата любов” и други. Прозвуча и стихотворението „Отечество”, което се смята за неофициален химн на Шотландия.