На традиционната среща присъстваха неколцина от местните творци - Николай Ненов, Тодорка Василева, Рени Митева, Калин Топалски и други. Всеки един от присъстващите бе подготвил избрани творби или малко известни факти от живота и творчеството на тримата поети и писатели, на които бе посветена културната изява. Литературната вечер бе открита от председателя на клуба Светла Дамяновска.

Тя представи откъс от изследването на журналистката Люсиена Крумова за живота и творчеството на Мара Белчева, една от най-нежните български поетеси с изключително интересна творческа и лична съдба.

Калин Топалски бе избрал да прочете едно от любовните писма на Мара Белчева от 1 април 1905 г. до Пенчо Славейков, както и спомени на сестрата на Смирненски - Надежда Измирлиева.
Тодорка Василева представи есето "Да бъде", като своеобразно продължение на темата от единствената стихосбирка на Христо Смирненски "Да бъде ден". В литературното четене се включи и операторът Тихомир Илчев, който прочете сатиричното стихотворение на поета "Студено, дявол да го вземе".

Николай Ненов бе подготвил откъс от книга за Димитър Талев "Превращенията на съдбата", посветена на нелеката житейска и творческа съдба на големия родолюбец, съвременник и жертва на два режима, но не загубил своя пиетет към съдбата на народа, разпръснат в две държави. Преподавателят по литература прочете и стихотворението на Смирненски "Горчиво кафе", станало по-известно като един от вечните шлагери на Аспарух Лешников през 40-те години на миналия век.


Гостенката на вечерта Татяна Симеонова прочете стихотворението на Смирненски "Уличната жена". В края на литературната изява Светла Дамяновска завърши със стихотворението на Мара Белчева "През границите на тъмните мисли...".