„Посетихме повече от 10 държави в рамките на съвместните ни училищни проекти. Нашите партньори, които са ни връстници, представиха, освен натрупан опит и знания, и културните забележителности на държавите си. Завърнахме се с нови знания за традициите и обичаите, както и с новите приятелства“, сподели пред участниците в срещите 17-годишната Катрин.

В презентацията си, двамата единадесетокласници представиха реализираните екологични, културни и икономически проекти, насочени към усъвършенстване на познанията по специални предмети и практики.

„Една от най-важните цели, които постигнахме при посещението си в европейските държави, са свързани с изучаването на историческото и архитектурно значение на градовете. Посетихме стари европейски столици, градове с хилядолетно историческо наследство и места на паметни събития. Открихме голямо сходство с държавите, дори общи традиции и езикови прилики със страните Полша, Словакия и Хърватия, което обогати нашия мироглед“, сподели ученикът на ПТГ Тодор Тодоров.

„Общуването с хората от различните държави ни даде възможност да разберем, че всички млади хора имаме еднакви желания – да се образоваме и да надграждаме уменията си. Ние, от своя страна, представихме България с нейното минало, хилядолетна история и съвременно общество“, допълни още Тодор. Присъстващите в залата бяха впечатлени от представянето на европейското многообразието и обединяващото в историята и културата на България и различни държави, пречупени през погледа на младите хора.

Областният управител Малина Николова приветства участниците в комуникационната инициатива и изрази увереност, че и учениците от Обединеното училище в с. Баница имат потенциал да се включат в подобни проекти и да развиват уменията си в различни професионални направления.

„Европа ни дава много възможности, но най-важно е да се образоваме, изграждаме като личности и да се реализираме в своето родно място, където са корените ни и нашето културно наследство“, каза в приветствието си областният управител Малина Николова. Тя допълни още, че популяризирането на културно-историческо наследство на Европа е важна предпоставка за развитието на обществото и фактор за насърчаване на младежката активност, за запознаване със значимостта на националните и европейските културни ценности.