Основните ремонти дейности на 25-километровата отсечка са започнати още през изминалата година, като с цел да не се наруши придвижването и да се сведе до минимум неудобството за пътуващите, ремонтът се осъществява поетапно в три отделни участъка. Първият участък е пътят, свързващ град Мездра със село Горна Кремена, а вторият - отсечката от село Горна Бешовица до град Роман. И двете отсечки са вече в довършителна фаза, като на тях са изпълнени дейности по подобряване на отводняването на пътя, на пътната конструкция в дълбочина и полагането на нови асфалтови пластове от неплътен и плътен асфалтобетон.

Към момента, усилено се работи на третия участък, от село Горна Кремена до село Горна Бешовица. Изпълнени са дейности по разчистване на пътното платно от буйната растителност, профилиране на банкети и подобряване на пътната конструкция, като следва полагане на нови асфалтови пластове.

След финализиране на строителните дейности по цялото трасе, ще бъде изпълнена вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и поставяне на нови ограничителни системи.

В населените места Горна Бешовица и Долна Бешовица, след съгласуване на дейностите между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ВиК“ - Враца“, е подменена водопроводната мрежа по републиканския път. Предстои подмяната на водопровода и на селата Горна Кремена и Кален.