© Областна администрация - Враца

По време на заседанието Комисията обсъди и прие Областна аптечна карта за област Враца.

За територията на областта необходимият минимален брой аптеки е 54 бр. Към момента броят на аптеките за областта – регистрирани /72/ и действащи /62/ е по-голям от необходимия минимален брой. Наблюдава се неравномерно разпределение на аптеките в общините, като в 4 от тях – Враца, Козлодуй, Хайредин и Оряхово те са повече от необходимия минимален брой, а в общините Мездра, Роман, Криводол и Борован – по-малко.

С 44 по-малко от необходимия минимален брой са магистър-фармацевтите в област Враца, съобразно потребностите на населението. Във всички 10 общини на област Враца се отчита недостиг на магистър-фармацевти.

Необходимият минимален брой помощник-фармацевти за област Враца е 117 бр. В община Враца броят на работещите помощник-фармацевти е по-голям от необходимия минимален брой, в 5 от общините – Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Мизия и Оряхово – по-малък, а в 4 от общините /Борован, Криводол, Роман и Хайредин/ липсват към момента такива специалисти.

Тревожен е фактът, че на територията на областта липсват аптеки в малките населени места, както и денонощни аптеки. Към момента работи една денонощна аптека на територията на област Враца, която е разкрита в гр. Враца. Необходимият за областта минимален брой аптеки с денонощно обслужване е 5 бр. Е отбелязано в становището.

В заключение комисията отчита необходимост да се предприемат нормативно обосновани действия за осигуряване на необходимия минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, тяхното равномерно разпределение в общините, както и разкриване на необходимия минимален брой денонощни аптеки с цел гарантиране на достъп до лекарствени продукти и достъп до фармацевтични услуги и фармацевтични грижи на населението в област Враца.