Благодарение на получената акредитация за периода 2021- 2027 година СУ „Иван Вазов“ ще има възможност ежегодно да осигурява на своите преподаватели възможности за професионално развитие чрез запознаване с добри иновативни педагогически практики в чужбина.

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина. Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование. Както и образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване - дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.