В оспореното решение е прието, че предложението на Инициативния комитет е входирано в ОИК - Бяла Слатина след крайния срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи, поради което е отказана регистрацията на независим кандидат за кмет на Кметство с. Галиче.

В жалбата са изложени твърдения, че решението е неправилно и незаконосъобразно и е отправено искане към съда да го отмени и даде указания на ОИК - Бяла Слатина да регистрира кандидатската листа на предложения от Инициативния комитет независим кандидат за кмет на с. Галиче Захари Захария Стоянов.

Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 3 октомври от 10:00 часа и съдът ще се произнесе незабавно.