Въз основа на получените резултати, Институтът по публична администрация през м. декември изготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г. в който РИОСВ – Монтана зае престижното 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

Днес директорът на инспекцията Деница Славкова, ще участва в церемонията по награждаване на администрациите, показали най-високи резултати, която се провежда в Зала „Хармония“ в Център за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в София.