Приемът на заявления-декларации приключи на 17 октомври. Предстоят проверки от Дирекция "Социално подпомагане" относно постъпването на децата в училище. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не е посещавало редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.