Освен лично в Централното управление на НЗОК, документи могат да се подават и на адрес: 1407 София, ул. "Кричим" №1 по пощата или чрез куриерска фирма. От началото на октомври документите ще могат да се подават и в районните здравноосигурителни каси.

От Здравната каса посочват и че на сайта www.nhif.bg, линк "Услуги за граждани", подрубрика "Лечение в България и чужбина", е публикувана информация за документите, които трябва да се представят от заявителя при кандидатстване за лечение.

Източник: news.bg