Сертификатът е издаден от кмета Иван Аспарухов след подадено заявление от фирмата инвеститор и в изпълнение на Решение №136/ 30.07.2020 г. на Общински съвет - Мездра, на основание чл. 20 от Закона за насърчаване на инвестициите.

„Радвам се, че в този празничен за Община Мездра ден връчваме първия сертификат за инвестиция клас B, каза на церемонията Иван Аспарухов. Надявам се, че в най-скоро време и други фирми ще се възползват от тази възможност. Защото всяка една инициатива, която води до създаването на нови работни места, заслужава да бъде насърчавана.“

От името на „Йотов Стоун“ сертификатът получи Димчо Йотов, собственик и изпълнителен директор на дружеството. Връчи му го инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“.

Управителят на дружеството Димчо Йотов изрази задоволство и заяви, че сега предприятието има амбицията да изгражда по-добра работна среда и осигурява по-добро заплащане. Според него огромният проблем, пред който е изправен бизнесът у нас, е не само липсата на квалифицирана работна ръка, но и тоталният недостиг на каквито и да е кадри на трудовия пазар.

Търговският директор на компанията Весела Петрова поздрави Община Мездра, че стимулира развитието на малкия и средния бизнес. „Освен всичко останало, този сертификат е и морална подкрепа за нашата фирма за всички инвестиции, които предприемаме, заяви Петрова. Тя допълни, че благодарение на новите производствени мощности, които се инсталират в момента, „Йотов Стоун“ ще се превърне в една от най-модерните фабрики в бранша не само в България, но и на Балканския полуостров. Защото високотехнологичните машини, оборудване и съоръжения, закупени по проекта, от една страна, са енергоефективни и екологично чисти, а от друга - значително ще облекчат физическия труд на работниците, тъй като производственият процес ще бъде автоматизиран почти напълно.

Планираният размер на инвестицията за изпълнението на проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун” ЕАД“, на първи етап, е около 5 млн. лв., а на втори етап - още 2,5 млн. лв. Предвижда се да бъдат разширени съществуващите производствени халета и инсталирани нови мощности - автоматизирани поточни линии за производство на плочи и за полиране на слабове, два гатера за бичене на блокове, както и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат разкрити 15 нови работни места, а производственият капацитет на фирмата се очаква да се увеличи.