Констатирано е, че в периода 30.08. – 01.09.2016 г. е извършено унищожаване на взривни вещества чрез контролиран взривен способ, съгласно постановление на Окръжна прокуратура – Видин от 13.06.2016 г. Уведомени са РУ на МВР – Белоградчик, община Чупрене и кметството на с. Горни Лом. Дейностите са приключили на 01.09.2016 г. като при унищожаването са присъствали служители на отдел „КОС“ (контрол на общоопасните средства) при РУ на МВР – Белоградчик.

Успоредно с проверката е извършено замерване на чистотата на атмосферния въздух от РЛ – Монтана към ИАОС с полеви газанализатор. Съгласно получените полеви резултати не е констатирано замърсяване на въздуха с остатъчни емисии от извършените дейности.

За извършеното унищожаване без да бъде уведомена РИОСВ – Монтана в законоустановения срок, спрямо „Видекс“ АД, София ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Звод „Миджур” се сдоби с печална слава през октомври 2014 година. Тогава по време на работа се взриви цехът за утилизация на стари боеприпаси, при което загинаха 15 души.