Служители на ОбП “Чистота“ са участвали в почистването и опесъчаването на входно-изходните артерии на гр. Мездра, входа към село Крета, както и пътищата Люти дол - Типченица и Дърманци - Лик Ослен Криводол.

Към момента не са получени сигнали за аварии по електропреносната и водоснабдителната мрежи.