Четвъртокласната пътна мрежа е проходима при зимни условия, а в населените места от общината няма проблеми с осъществяването на обществения транспорт, доставката на хранителни продукти, електрозахранването и водоснабдяването. На дежурния телефон на местната администрация са подадени сигнали за заледени участъци по селата, като проблемните отсечки са обработени своевременно.

Проблем за нормалното снегопочистване в града са неправилно паркираните автомобили. Община Враца апелира гражданите да оказват съдействие и да не възпрепятстват работата на специализираната техника на ОП „БКС“ – Враца.