- Честит празник, господин Ганчев. Нали няма да сбъркам, ако кажа, че вашата работа е някак в сянка и пациентите дори не подозират колко е важна за тяхното изцеление?

- Така е. Медицинският физик стои, така да се каже „зад кулисите”. Там сме ние четиримата.Дейността на нашият екип се извършва почти изцяло в Лъчелечебния център, в Лабораторията по клинична дозиметрия и лъчезащита”. Тук изработваме индивидуалните планове за лъчелечение за всеки пациент индивидуално. Имаме най-съвременна техника и компютърни програми, чрез които се изчислява прогнозната доза лъчетерапия за всеки един отделен орган. Техниката ни позволява да използваме фотонно лъчение с различни енергии, което може да се променя всеки един момент както по размер и форма, така и по интензитет.

- Как вашите планове стигат до линейният ускорител , който осъществява същинската лъчетерапия?

- Планът на медицинските физици се зарежда в линейния ускорител и чрез облъчване на фантом, се изчислява реалното разпределение на радиационната доза в различните органи.

- Какво значи облъчване на фантом, симулация на пациент ли е?
Предполагах, че ще попитате. Точно така. Фантомът представлява устройство, което имитира присъствие на пациент под лъчевото поле на апарата. Той съдържа матрица с 1024 йонизационни камери. Чрез тях определяме каква доза би погълнал всеки орган. Изчисленията са много сложни и се извършват от независима система, гарантираща точност при изработване на конкретен лечебен план.

- Влизаме в залата на линейния ускорител и няма как да не попитам, кога пациентът вече е тук и лъчетерапията започва?

- Това се случва едва след като индивидуалният му план е прецизно изготвен, обсъден от екипа ни и лъчетерапевта и изчисленията на радиационната доза е максимално прецизна. Оборудването ни, както линейният ускорител, така и съпътстващите го апаратури са на световно ниво. Лекуваме пациентите си по утвърдени научни методики, по които се работи в Германия, САЩ, Англия и Франция.

- За неспециалиста е трудно да разбере изцяло естеството на работата на медицинския физик, макар да обяснявате подробно. Вярно ли ще е ако се каже, че вие четиримата медицински физици по сложен начин изчислявате дозите за облъчване, така, че те да са точно в „мишената” и да не поразяват здравите органи край нея?

- Точно така е. Това в крайна сметка е основната ни задача, на която и четиримата в екипа сме отдадени изцяло и всеки пациент върнат към живота с наша помощ осмисля труда ни и ни прави щастливи.