Въпреки добрата възможност за реализация и развитие, която се предоставя, желаещите да се запишат са малко. Към момента в Община Мездра има 14 записали се лица по програмата „Старт в кариерата“, само двама от тях са подали заявление.

Кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години до 30 октомври 2020 г. включително. Да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети, търсещи работа лица. Също така да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”.

Срокът за подаване документи е 30 октомври т.г.