Колективният иск е обоснован с Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия, в който е посочена отговорността на продавача при продължително нерегламентирани прекъсване на електрозахранването по вина на продавача.

Трябва да се има предвид, че в договора има вратичка, според която, ЧЕЗ не носи отговорност за причинени щети при бедствени положения. В случая обаче не може да се говори за бедствено положение, тъй като такова не е обявено. Абсурдно е да се твърди, че падналият през нощта на 5 февруари сняг е изненада, при условие, че това е първият сняг за тази зима.

Жителите на Руска Бела и в другите населени места в цялата община Мездра настояват, виновните за причинените щети да поемат отговорността си и да обезщетят потребителите за нанесените вреди.

Жалбата и колективният иск са подкрепени със 130 подписа от името на всички жители на селото за обезщетение за липсата на ток повече от 2 денонощия!