Възлова станция Димово е въведена в режим на дистанционно управление, което позволява по-висока оперативност и много по-скоростна реакция при евентуални аварийни прекъсвания на електрозахранването. Реконструкцията на възловата станция обхваща модернизация на всички електрически съоръжения и апарати, с което се постига оптимизиране на техническите параметри, увеличение на експлоатационния живот и повишаване на надеждността и безопасността на работа.

Подменени се всички части и компоненти с нови, извършена е модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация. Подобренията и системата за управление от разстояние позволяват многократно повишение на сигурността на електрозахранването в посочените населени места.

През 2020 г. ЧЕЗ Разпределение приключи реновирането на няколко възлови станции - в Панчарево, Благоевград, Дупница и др. В процес на реконструкция е възловата станция в с. Ботунец, район Кремиковци. Планира се нова модернизация в Монтана. Реализацията на проектите дава възможност за намаляване на времето за локализиране на аварии и ограничаване на прекъсванията на електрозахранването на клиентите на дружеството в посочените райони.