През изминалата година на територията на област Видин е направена рехабилитация на въздушни и кабелни линии средно напрежение за 630 000 лв. Реконструкции на мрежа ниско напрежение за 220 000 лв. беше изпълнена в селата Кошава, Акациево, Иново, Капитановци, Буковец и Динковица в община Видин, в с. Подгоре община Макреш, в с. Извос, общ. Белоградчик, както и в гр. Брегово. 50 000 лв. са инвестирани в изграждането на нов трафопост в с. Покрайна, общ. Видин. 90 000 лв. е вложило дружеството в автоматизирани съоръжения, с които ще се съкрати времето за локализиране на аварии и ще се подобри качеството на електрозахранването в населени места в областта.

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 1 млн. лв. в подобрения на електрозахранването в област Видин. За реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения ще бъдат вложени 143 000 лв., като с това ще се подобри сигурността на електроподаването в селата Ракитица, Рупци, Синаговци, Г. Мариново, Дружба, Каленик, Слана бара, Кошава, Бело поле в общ. Белоградчик, както и в градовете Димово, Видин, Белоградчик и Кула. За модернизация на мрежи ниско напрежение в областта ще бъдат инвестирани 70 хил. лв. Нов трафопост за 50 хил. лв. ще бъде изграден в гр. Кула. 256 хил. лв. ще бъдат вложени в рехабилитация на електропровод, който захранва Кула и Грамада.