По неговите думи у нас има почти 2 млн. парцела малки частни гори, които се управляват неефективно. Много от собствениците дори не знаели къде се намира собствеността им.

Костов обясни, че идеята е държавата да подпомогне тези собственици, изкупувайки парцелите им срещу добри средства, и да осигури устойчиво управление на горите.

Той изтъкна, че е имало огромен интерес към пилотния проект за изкупуване на частни гори от преди 2 години. Тогава средната изкупна цена е била 580 лева на декар.

Основната идея е, че дребните собственици на гори нямат възможността да стопанисват и да управляват тази своя собственост устойчиво, което е много важно, когато се говори за гори, посочи Костов. Той обясни, че има минимални площи, от които нататък управлението става неефективно.

Минималната площ обикновено е над 50 хектара, това е и ценният размер на горите в частната собственост в Западна Европа, заяви лесовъдът.

По негови данни в България има над 2,5 млн. собственици на около 1,9 млн. парцела малки частни гори от по няколко декара, които са разкъсани. Понякога отделните парцели формирали общи масиви, но собствениците не се познавали помежду си. Имало дори случаи, в които самите собственици не знаели, че са собственици, тъй като ставало въпрос за наследствени имоти след реституцията през 1997 г.


Източник: news.bg