В посочените дни служителите от държавните предприятия са реализирали общо 2 233 инспекции по Закона за горите. Контрол е реализирам на 1080 обекти за добив на дървесина, 771 превозни средства, 88 - ловци, 3 - риболовци и на 291 други физически лица. Инспекторите са съставили 34 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 15,60 пространствени кубически метра дърва, една каруца и един моторен трион.

За същия период 118 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите в страната са реализирани общо 2538. Инспектирани са 359 обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 359 места за добив на дървесина, 1010 превозни средства, 33 риболовци и 822 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол са съставени общо 21 констативни протоколи и 66 акта. Задържани са голямо количество дървесина и незаконно оръжие.

На трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик са проверени общо 254 превозни средства, транспортиращи дървесина от общо 6 горски инспектора, като в хода на извършените проверки на ПКГП не са установени нарушения на горското законодателство.

За констатираното нарушение служителите на РДГ Берковица са съставили акт на нарушителя, с който са задържани ловното оръжие, 35 бр. примки и 1 бр. уловена дива свиня. Работата по случая продължава, като от служителите на МВР е образувано производство.