В жалбата се посочва, че в квартала има напрежение, породено от трайно настанилите се ромски семейства при свои роднини, които също незаконно живеят на посочените адреси. Жалбоподателите твърдят, че самонастанилите са не по-малко от 40 човека, между които има много непълнолетни, които не посещават учебни заведения и са лишени от всякаква родителска грижа. В постройките липсват каквито и да било битови и санитарни условия, малките деца са безпризорни.

Новозаселилите се пришълци проявяват агресивност, постоянно вдигат шум в нетрезво състояние, изхвърлят битовите отпадъци направо в река „Каменица”, отглеждат коне, пуснати на свобода, които слизат на Главен път Е 79, развъждат кучета. Хора и животни съжителстват в едни и същи помещения. Непълнолетни деца влизат в дворовете и къщите за храна, спят в канавките, хвърлят камъни по преминаващите по пътя автомобили.

Във връзка с жалбата, подписана от 136 човека, е постъпило питане към кмета на община Мездра от групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ, което съдържа 6 основни въпроса:

1.Вярно ли е твърдението, че около улиците „Принчовец” и „Лещака” има голям брой самозаселили се ромски семейства през последните няколко месеца?

2.Колко от тях са регистрирани по постоянно местожителство или настоящ адрес?

3.Колко от намиращите се на двете улици сгради са законно построени?

4.Община Мездра сезирала ли е АСП, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Мездра?

5.Сезирани ли са други институции относно проблемите, създавани от живеещите в района – ЧЕЗ, ВиК, РДНСК - Враца, ОП „Чистота”?

6.Какви мерки предприема община Мездра за справяне с незаконните къщи на роми, ако има такива, както и извеждането на незаконно пребиваващите семейства, ако има такива?

В отговор на писмо на председателя на ОбС Яна Нинова, изпратено до АСП, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Мездра, от Дирекцията посочват, че е проведена екипна проверка на посочените адреси, съвместно с представители на РУ – Мездра и ДСП – Мездра, която е установила, че там има само 1 семейство с две деца, както и майка с 2 деца, без адресна регистрация, но не могат да бъдат квалифицирани като „новозаселили” се.

Майката с двете деца още същия ден се е върнала в населеното място, откъдето е дошла.

От полицията също е получен отговор на отправените въпроси, в който се посочва, че при направената проверка на ул. „Принчовец” са установени 276 регистрирани лица, а на ул „Лещака” – 209. Само 5 лица – семейство с три деца, са с адресна регистрация в с. Тишевица, които са гостували на свои роднини. На двамата родители са съставени предупредителни протоколи на основание чл. 65 от ЗМВР и актове за констатирани нарушения.

На предстоящата сесия кметът на Мездра, Генади Събков, ще отговаря на питането във връзка с предприетите мерки от страна на администрацията относно посочените в жалбата незаконни постройки, както и за установяването на незаконно пребиваващи лица на посочените адреси, съгласно Закона за гражданската регистрация.