"Постоянното спиране на тока за часове и при най-незначителни метеорологични явления, като, например, по-силен дъжд, не може да бъде оправдано с причините, включени в Глава Седма от Закона, се казва още в сигнала, подаде от името на потърпевшите 38 домакинства.

"Убедени сме, че трафопостът, който при последната авария нанесе огромни щети на хората, освен че е стар и не отговаря на новото потребление на абонатите, вероятно не е добре поддържан. Защото трафопостът, захранващ другата част на селото, не създава подобни проблеми.”

"Тъй като качеството на услугата не е в наш интерес, напротив тя е опасна за нас и нашата собственост, пише в заключение в жалбата, настояваме в най-скоро време съоръжението, както и проводникът, ако е необходимо, да бъдат обновени и приведени в нужния стандарт."

Според подателите на сигнала, тези мерки трябва да се вземат незабавно, тъй като проблемът не търпи отлагане."

Предстои да видим дали "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще предприеме някакви действия във връзка с жалбата.