"Николай Николов от Видин твърди, че след негов сигнал са били, според администрацията на Община Видин, дерегистрирани, както пише в писмото някакви конкретни лица, регистрирани на негов адрес без негово знание и съгласие, а впоследствие е установил, че две имена, изглежда от посочените лица, се намират в избирателните списъци".

Миналата седмица министърът на регионалното развитие Андрей Цеков обясни пред журналисти, че при заличаване на регистрация по настоящ адрес следват и промени в избирателните списъци

"Принудителната административна мярка при установяване на такива нарушения, заличаване на регистрацията. Ако се стигне до заличаване на регистрацията по настоящ адрес, това неминуемо ще се отрази върху избирателните списъци".

Проверка на регионалното министерство в масивите на ГРАО установи над 340 населени места, в които за последната година регистрациите по "настоящ адрес" са прекомерно много, което породи съмнения за изборен туризъм. Правителството разпореди на областните управители да направят проверки.