От тях няма нови договорни партньори. Всички лични лекари са гарантирали осигуряване на медицинска помощ на пациентите си извън обявеното им работно време чрез сключен договор с разкрит дежурен кабинет, график между отделните изпълнители за осъществяване на дейността или индивидиуално чрез 24-часово осигуряване на консултации по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия личен лекар.

Специализираната извънболнична медицинска помощ ще се осъществява от 100 лекари специалисти, заявили желание да работят на индивидуален договор с РЗОК през 2017 г. и 5 групови практики. С РЗОК-Враца през 2017 г. ще работят двама нови договорни партньори в градовете Враца и Б. Слатина със специалност „Медицинска онкология“ и „Акушерство и гинекология“.

Освен тях документи за сключване на договори със здравната каса са подали 8 лабораториии - 4 самостоятелни медико-диагностични лаборатории и4лечебни заведения за болнична помощ, желаещи да изпълняват извънболнична медицинска помощ - специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания. От самостоятелните медико-диагностични лаборатории има два нови договорни партньори във Враца – имунохематологична и клинична лаборатория. Специализирана извънболнична медицинска помощ ще осъществяват още от 18 медицински центъра /МЦ/, 1 ДКЦ и един договор за комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания.

Стоматологичната помощ ще се осъществява от 104 лечебни заведения като има ново лечебно заведение, което ще изпълнява по договор със здравната каса рентгенография на зъби – секторна рентгенография и ортопантомография. 89 са стоматолозите, подали документи за работа на индивидуална практика, 13 са груповите практики и медико-дентален център в Козлодуй за изпълнение на специализирана детска дентална помощ.