За възстановяването на обществени обекти на територията на община Враца са предвидени 405 716,96 лв. Първият обект, който ще бъде ремонтиран е волейболната зала в града. В рамките на три седмици ще се извършват дейности по покривната хидроизолация на спортното съоръжение. Успоредно с ремонта на волейболната зала, ще бъде подменено покривното покритие на Общинския пазар, намиращ се на ул. „Ген. Леонов“, ще се извърши ремонт на хидроизолацията на покрива на „Втора градска поликлиника“, както и на покрива на църквата „Св. Троица“ – в село Бели извор.

След финализиране на строителните дейности на първите четири обекта, фирмата-изпълнител ще започне възстановяването на останалите обществени сгради и спортни съоръжения, както следва:

  • Ремонт на спортна площадка в ж.к. „Дъбника“;
  • Ремонт на покривна хидроизолация на ДКЦ – 1;
  • Ремонт на покривна хидроизолация на Културен дом – Враца;
  • Ремонт на спортна площадка в ж.к. „Сениче“;
  • Основен ремонт на покривна конструкция на църквата „Св. Параскева“ – село Власатица;
  • Частичен ремонт на покрива на Общежитието в кв. „Кулата“;
  • Ремонт на сградата на бившето училище в кв. „Кулата“;
  • Ремонт на покрива на Общински гаражи – Враца.

Сумата в размер на 46 236,03 лв. е предвидена за овладяване на бедственото положение на физически лица (като обезщетение), имащи право на възстановителна помощ, съгласно Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Сумата от 6 951 лв. са предоставени за разплащане на непредвидени разходи за възстановяване на щети, нанесени на улици, пътни и мостови съоръжения в с. Лиляче, от наводнението през май 2017 г.