Студентите трябва да внесат заявление по образец, ксерокопие на студентска книжка, заверена за 2015/2016 г. и лична карта. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0910 9 33 75 и 9 26 32.

Сред основните дейности, които се извършват по време на студентската бригада, са изкърпване с асфалт на улици в града и селата и проблемни отсечки от общинската пътна мрежа, полагане на хоризонтална пътна маркировка, облагородяване на зелените площи, производство на тротоарни плочи и градински бордюри, боядисване на детски площадки, почистване на дъждоприемни шахти и канали.

Лятната студентска бригада ще продължи около един месец.