Става дума за изделията за пушене с вкус на мента, плодове, билки и т.н., без значение дали допълнителният аромат е вложен в тютюна, филтъра, хартията или по друг начин.

През 2022 г. обаче директивата е променена. Държавите в ЕС трябва да адаптират законодателството си към новите правила и те да започнат да се прилагат от 23 октомври 2023 г., става ясно от мотивите към законопроекта. Ако това не се случи, Европейската комисия може да започне наказателна процедура срещу държавите, които не са се съобразили с изискванията. цигари, електронни цигари, бездимни цигари, нагреваеми цигари

Целта на забраната е "намаляване привлекателността на нагреваемите тютюневи изделия и повишаване информираността на потребителите относно нивото на риска, свързан с употребата на тези изделия". Освен това за нагреваемите тютюневи изделия ще влязат в сила и изисквания, които важат за традиционните цигари - всяка опаковка да се поставя общо предупреждение и информационно съобщение за здравните рискове, до които води употребата им.

Ако предложенията бъдат гласувани от депутатите, след влизането им в сила на пазара ще могат да се реализират само наличните количества, които са внесени в страната - до изчерпването им, но не-по-късно от края на годината.


Източник: actualno.com