Различното в това детско заведение ще бъде начинът на обучение и подхода към работата с деца, споделят инициаторите на проекта. Идеята на екипа е обучението да бъде по метода „Озарена педагогика“, която поставя в центъра личността на детето, развитието му в близост до естествената среда и природа.

„Озарена педагогика, която избрахме за бъдещата детска градина е свързана с любовта към работата с деца. Тя е част от хуманистичните педагогики, което ще рече човеколюбиви. Те са насочени към личността на детето и разкриването на пълния му потенциал, споделя Невена Йовчева, която е една от инициаторите на идеята. Педагозите, които се обучават в тази педагогика са хора, които милеят за тях. Основни нейни принципи са щадящата сетивата среда, която се грижи за неврологичното здраве на децата, среда без насилие. Детската градина да бъде едно естествено продължение на дома“.

Детската градина ще се помещава в старата сграда на училището, която беше частично ремонтирана. В момента тече кампания за събиране на средства, които да бъдат използвани за подобряване на условията в сградата. Всеки, който има възможност може да помогне и с доброволен труд.