Модератор на първия панел на конференцията от 10 до 12 часа е Ергин Емин – директор на Асоциацията на българските градове и региони. В това време на форума ще бъдат разисквани мерките за изпълнение на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните планински, полупланински и слабо развити райони. Програмата бе одобрена от правителството през декември 2015 година.

Във втората част на конференцията модератор е професор Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в България. Презентация за "Демографската криза и съществуват ли потенциални демографски възможности за развитие на изоставащите региони" ще направи доцент д-р Йордан Калчев. Темата "Социално- икономическото отдалечаване и работи ли регионалната политика в България?" ще представи доцент д-р Александър Цветков.

В конференцията се очаква да се включат инж. Пламен Дилков, д-р Николай Минеков и д-р Александър Трифонов по темите "Долен Дунав като инвестиционна перспектива пред хидроенергетиката – технологични решения, финансово –икономически и екологични ефекти", "Клъстерен подход за публично частно партньорство в насърчаване на инвестициите и предприемачеството" и "Как да ползваме бюджетните ресурси и европейското финансиране в общините"