В община Монтана две трети от всички населени места са засегнати от природното бедствие. Поискана е помощ от държавата в размер на 15 милиона лева, обясни кметът Златко Живков.

„Имаме мостови съоръжения, които пострадаха и които са затворени. Почти откъснат е пътят между Клисурица и Долна Рикса. Имаме проблеми с моста във Вирове. Имаме големи проблеми със също така нарушения мост като инфраструктура в Смоляновци. Освен улиците, освен мостовите съоръжения, речните корита са също в много сериозно състояние. Опитахме да оправим всичко, което можем със средствата, които сме заделили от превантивна дейност, особено в Шугла, в зоната на Сумер, на Трифоново, отделно в Стубел, отделно в Доктор Йосифово бяха предприети действия.“

Златко Живков каза, че се надява в най-скоро време държавата да покаже отношение към региона и да подкрепи населените места, които пострадаха тежко през юни. Според него срещу всеки лев, който не е даден за превантивна дейност, се харчи много повече за ликвидирането на последствията от бедствията. В община Монтана имат притеснения и за състоянието на държавните язовири и настояват за адекватни мерки, за да няма рискове.

В село Студено буче, където реката повиши нивото си с два метра и половина и заля дворове, мазета и приземни етажи на къщи, хората се опасяват, че ситуацията от началото на лятото може да се повтори.

„Нощно време, когато започне да вали, се страхуваме да не ни наводни пак.“

В дома на Борислав Борисов все още се виждат следите от наводнението през юни. Казва, че нивото на водата в дома му достигнало повече от половин метър. Унищожени са електроуреди и обзавеждане, но обезщетение не е получил, тъй като според комисията, която е извършила проверката, пораженията не са сериозни.

„Не искаме пари. Обезщетение не искаме. Искаме поне да оправят улицата и да изчистят коритото. Всичко сме възстановили, но да оправим улицата и да почистим речното корито не можем.“

В Студено буче от наводненията са засегнати шест домакинства. Всички щети са описани, каза кметът на селото Петър Петров.

„На 25 юни, след пороен дъжд, придойде реката, река Бучка, която минава през селото. В рамките на два часа се оттегли реката, но щетите останаха големи за хората, които живеят в ниската част на селото... Описа се всичко, но до ден днешен не е изплатено нищо на хората.“

В селото очакват помощ за почистване на коритото на река Бучка, както и за ремонт на две улици, чиято настилка е отнесена от придошлата вода.

„От една страна идва есенният сезон, идва зима. От друга страна идват местните избори. Хората очакват от нас това да бъде възстановено, а ние пък кметовете чакаме от държавата да бъдат отпуснати средства.“

Йордан Йорданов, който е земеделски производител, изчислява щетите от наводнението на поне 50 хиляди лева. Компенсации за него няма да има.

"Ако бяхме получили някакви пари, независимо колко, щяхме да ги дадем да си поправим улицата и да изчистим реката."

В област Монтана от бедствието са пострадали 23 населени места. Подадените заявления за еднократна финансова помощ от домакинствата са 77. От тях са одобрени 50, каза областният управител Ивайло Антонов. Максималната помощ за домакинствата е 1 512 лева.

„Отказани са 22 заявления, като най-честата причина за отказ е кандидатстването за покриване на щети по земеделски земи, дворове, мазета, което не може да бъде определено като задоволяване на жизненоважна потребност. Социалните работници от дирекция "Социално подпомагане" са информирали пострадалите, че могат да кандидатстват по фонд „Социална закрила“ за помощ, която е до 2500 лева, но условието е да са получили еднократната финансова помощ.“

Комисия от областната администрация проверява исканията, които са отправени от общините.

„Отправени са искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на обща стойност 24 166 000 лева, за които ние сме дали положително становище. В момента тече проверка на искания, които са на стойност 5 043 000 лева. Имаме и отрицателни становища на искания, които според нас не отговарят на заявеното. В този случай ние подкрепяме по целесъобразност искането, но не подкрепяме стойността на щетите.“

Парите, които ще бъдат отпуснати са за подобряване на инфраструктура, за почистване на речни корита и изграждане на мостове, където има разрушения, каза областният управител. Допълни също, че в областната администрация се подават справки за нивата на язовирите и няма причина за безпокойство. С повече от 9 метра под нивото на преливника е водният стълб в най-големия язовир „Огоста“.