Месец след първата среща на възродения клуб се проведе учредително събрание. То премина с утвърден дневен ред, включващ избор на председател и избиране на управителен съвет.

За протоколчик, с пълно единодушие, бе определена Румяна Христова, а с 16 гласа „ЗА“ бе решено управителният съвет да бъде съставен от петима души. В него влизат Даринка Цонкова, Румяна Христова, Лидия Трифонова, Мими Мишонова и Станка Ангелова.

Трима души пък бяха избрани за Контролната комисия. Това са Елена Омарска – председател и членове Цветан Марковски и Ваня Петрова.

За председател на клуб „Мездрея“ присъстващите определиха Даринка Цонкова, която е и инициатор за неговото възраждане. Тя е родом от града, завършила е немската гимназия в Монтана, след което развива кариерата си на учител по немски език, 20 години от които във Враца и 10 - в Правец.

„Благодаря ви за доверието. Всички ние ще работим заедно, за нашия интерес, на нас да ни е хубаво. Смятам, че едно затваряне вкъщи за никого не е полезно. Има много поводи, които да ни обединят и да остаряваме активно“, каза Даринка Цонкова.

Според нея трябва да се остарява активно. Затова сред идеите за бъдещи инициативи са различни дейности, свързани с културни и спортни мероприятия.

По време на събранието бяха решени всички организационни въпроси, включително и стойността на членския внос, който ще бъде 6 лева.