„Наблюдава се повишаване на заболяемостта от сезонен грип през последната седмица, както за страната, така и за областта, като за област Враца заболелите са 235 на 10 000 души, при 174 за предишния период“, заяви по време на заседанието директорът на РЗИ – Враца д-р Кети Ценова.

Мирослав Комитски информира, че до края на седмицата предстоят работни срещи с общопрактикуващите лекари, РЗОК и РЗИ на територията на областта във връзка с въпроси, възникнали на заседания на Областния щаб и в изпълнения на решения на Министерски съвет и Министерство на здравеопазването.

„По отношение на динамичната обстановка с Коронавирус, препоръчваме на общините да осъществят контакт с ромските медиатори и кметовете на населените места за осъществяване на връзка с лица от малцинствените групи с цел превенция и дезинфекция, спазване на всички противоепидемични мерки срещу Коронавирус инфекция“, допълни още Мирослав Комитски.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е поискал справка от Регионалните управления на образованието за наличните дезинфекциращи средства и необходимостта от допълнителни, за спазване на всички противоепидемични мерки в учебните заведения. Началникът на РУО – Враца Галина Евденова уточни, че данните ще бъдат изпратени в министерството в срок и се очаква дезинфекциращите препарати да бъдат налични.

По време на заседанието, Областният щаб, съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, прие мерки в детските заведения да се провеждат занятия при засилени хигиенни мерки, с 3-кратна дезинфекция, периодично проветряване на помещенията и дезинфекция на ръцете. След възстановяване на учебните занятия, в първия учебен час учителите да направят 5-минутен инструктаж на учениците за лична хигиена, а персоналът на учебните заведения да е с повишена бдителност за деца, учители и помощен персонал за евентуални заболявания.

Дадени бяха и насоки по спазване на препоръките от Националния оперативен щаб по отношение провеждането на прожекции в кината и театрални постановки, като стриктно се спазва дезинфекцията и отстоянието на зрителите в салоните.

Мирослав Комитски поясни, че организираният от Областна администрация – Враца Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“ ще се провежда, но под условие. Предстои да се изготви Регламент на похода, с пълни инструкции към участниците в него.

С цел осъществяване на система за постоянна комуникация и същевременно да се намали риска от заразяване при събиране в закрито помещение, за членовете на щаба е създадена група чрез мобилното приложение WhatsAPP. По този начин ще се поддържа постоянна и дистанционна връзка, както и бърза реакция при необходимост и вземане на решения.