С интересна презентация той запозна присъстващите с това как може успешно да се преподава Православно християнство сред най-малките ученици, какви методи използва, как пречупва сложната материя, за да стане увлекателна и достъпна. Показа нагледно защо е важно, успоредно със светското образование, да се възпитават и духовни ценности и как това спомага за създаването на едно морално ново поколение. Протосингел Галин Славков беше избран от журито да представи добрите практики в обучението по религия в начален етап на Област Враца в регионалната конференция „Хуманизъм и вяра“, която ще се проведе през месец март в Монтана.