Предложения са постъпили от 10 клуба за 37 спортисти в индивидуалните спортове, както и 4 отбора в колективните спортове. Наградата има за цел да удостои с признание и да поощри заслужилите спортисти и техните треньори, както и да популяризира техните значими постижения.
На тържествената церемонията ще бъдат отличени за първи път „Треньор на годината” и „Най-перспективен млад състезател”.